NVŠ

Neformalaus ugdymo krepšelis

Kas yra NVŠ?

NVŠ – neformalaus vaikų švietimo krepšelis. Jį suteikia savivaldybės vienam vaikui vieno būrelio lankymui. Krepšelio tiekėją Jūs turite teisę keisti kartą per mėnesį mėnesio gale – buvęs tiekėjas privalo Jus išregistruoti, kad galėtų įregistruoti naujas.

Kas skiria NVŠ?

NVŠ krepšelį skiria Jūsų miesto ar rajono savivaldybė įstaigoms, kurios yra pateikusios ir laiku atnaujinusios programas. Dokumentų surinkimo tvarką taip pat nustato savivaldybė.

Kas gali gauti NVŠ?

NVŠ suteikiamas tik moksleiviams nuo 1 iki 12 klasės. NVŠ nėra suteikiamas daželinukams, priešmokyklinukams/nulinukams.

Nuo kada taikoma NVŠ kompensacija?

Standartiškai NVŠ kompensacija skiriama nuo spalio iki gruodžio bei nuo vasario iki gegužės mėnesio. Skirtingose savivaldybėse gali būti taikomi ir kiti laikotarpiai. Šios informacijos ieškokite savo miesto savivaldybės puslapyje.

Kokio dydžio yra NVŠ kompensacija?

NVŠ kompensacija skiriasi kiekviename mieste ir priklauso nuo savivaldybės paskirto biudžeto, programoje dalyvaujančių įstaigų skaičiaus, norinčiųjų gauti kompensaciją skaičiaus. Šis dydis pagal savivaldybę varijuoja nuo 5 iki 22 Eur vienam vaikui per mėnesį.

Kaip gauti NVŠ krepšelį?

Norėdami pasinaudoti NVŠ krepšeliu turėsite sudaryti sutartį su įstaiga. Turėsite atskleisti papildomus duomenis.  Tam reikės atvykti į centrinę Jūsų miesto būstinę ir pasirašyti kopiją. Tokią tvarka yra nustatyta savivaldybės, tad deja elektroniniu parašu pasirašytų sutarčių priimti negalime

Pateikiau sutartį, ar gausime NVŠ krepšelį?

Kiekviena savivaldybė nustato ribotą vietų skaičių vienai įstaigai. Po jūsų sutarties pateikimo duomenys bus tikrinami mokinių registre, kuriame matysime ar vaikui nėra priskirtas krepšelis kitoje įstaigoje. Jei bus priskirtas kitoje įstaigoje – informuosime Jus. Jums gali būti neskirtas NVŠ krepšelis jei: a) iki reikiamo termino vaikas nebuvo išregistruotas iš kitos įstaigos b) neliko NVŠ vietų mūsų būrelyje (norinčių jį gauti yra daugiau, nei savivaldybė skiria vietų) c) jūsų vaikas nėra registruotas kaip moksleivis (nes yra darželinukas arba nulinukas) d) nepristatėte sutarties su parašu į  centrinę būrelio būstinę e) vaikas dėl ligos ar kitų priežasčių per vieną mėnesį buvo mažiau nei 3 užsiėmimuose – tą mėnesį NVŠ nuolaida netaikoma.

Jeigu per mėnesį vaikas praleidžia daugiau nei 2 užsiėmimus ne dėl ligos, NVŠ krepšelis gali būti nutraukiamas ir iš naujo NVŠ krepšeliu bus galima pasinaudoti tik tuomet jei bus likę papildomų vietų.

Kada bus netaikoma NVŠ kompensacija, net ir patvirtinus sutartį?

Jei vaikas per mėnesį sudalyvaus mažiau nei 50% užsiėmimų – pagal savivaldybės nustatytas taisykles NVŠ bus netaikomas.